Portofoliu

Infrastructură

Încă de la începutul activităţii, ne-am remarcat pe piaţa lucrărilor tehnico-edilitare prin numeroase lucrări de anvergură care s-au ridicat de fiecare dată la standardele impuse de clienţii noştri. Autoexigenţa şi profesionalismul echipei noastre, materialele de calitate superioară, cele mai performante tehnologii şi echipamente din domeniu ne recomandă drept un partener de încredere, dovadă fiind numeroasele proiecte pe care le avem în portofoliu.
În continuare vă prezentăm o selecţie a lucrărilor noastre de referinţă. Pentru alte informaţii vă stăm la dispoziţie prin rubrica datelor de contact.

Viabilizarea Cartierului Tineretului Ţiglari din Municipiul Sibiu

Între anii 2008 – 2012, Universal Business S.A. a întreprins în subantrepriză lucrări la 15.7 km reţea de apă, 10.25 km de reţea canalizare menajeră, 12 km canalizare pluvială, cca 70.000 m2 reabilitare carosabil şi aproape 11.000 m2 de zone verzi.

Valoarea contractului este de: 40.7 milioane lei + TVA

Sibiu – Proiect transport urban, modernizarea şi reabilitarea străzilor de-a lungul rutelor transportului public – reabilitare strada Teilor

Proiect executat în parteneriat cu o altă companie şi având drept beneficiar Primăria Municipiului Sibiu, s-a derulat în perioada mai 2012 – octombrie 2012

Valoarea contractului este de: cca. 1.4 mil. lei + TVA.

Modernizarea şi reabilitarea străzilor în Municipiul Sibiu – Reabilitare strada Calea Poplăcii – Lucrări de execuţie a reţelei de apă şi canalizare pluvială

Proiect de anvergură pentru oraşul nostru, cuprinzând conducte din PAFSIN cu diametrul de 800 mm si polietilenă cu diamentrul de 630 mm, acest contract a fost derulat pentru Primăria Municipiului Sibiu în calitate de subantreprenor între anii 2012 – 2013.
Au fost desfăşurate următoarele lucrări: 3.7 km de reţea de transport apă potabilă, 2.4 km reţea de distribuţie apă potabilă, respectiv 1.9 km de reţea de canalizare pluvială.

Valoarea contractului este de: 938 mii euro + TVA

Lucrări de refacere şi de modernizare pe strada Octavian Goga, Municipiul Sibiu

Proiect realizat pe una dintre arterele de circulaţie importante ale oraşului.

Valoarea contractului este de: cca. 2.32 mil. lei + TVA

Extinderea şi reabilitarea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare din Municipiul Sibiu şi comuna Şelimbăr

Parte din amplul proiect „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţele Sibiu şi Brasov”, finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial de Mediu – POS Mediu.
În perioada mai 2012 – ianuarie 2015, în parteneriat cu alţi doi asociaţi, Universal Business Sibiu a desfăşurat lucrări de exindere şi reabilitare a reţelelor de apă şi canalizare în Municipiul Sibiu şi comuna Şelimbăr. Beneficiarul lucrării a fost furnizorul local de apă, Apă Canal S.A.
Au fost executate următoarele lucrări:

 • Extindere şi reabilitare reţele de alimentare cu apă în Municipiul Sibiu: 8.7 km;
 • Extindere şi reabilitare reţele de canalizare în Municipiul Sibiu: 11 km;
Valoarea contractului este de: 48.7 milioane de lei + TVA

Modernizarea staţiei de epurare ape uzate a Municipiului Sibiu şi colectoare de transfer apă uzată de la localităţile Cisnădie şi Răşinari – Colector de transfer ape uzate de la localitatea Răşinari la Sibiu

Contract derulat în subantrepriză în perioada septembrie 2013 – martie 2015

Valoarea contractului este de: cca. 6.4 milioane lei + TVA

Reabilitarea staţiei de tratare Sibiu Sud şi conducte de aducţiune pentru localităţile Cisnădie şi Răşinari

 • Conductă de aducţiune apă în localitatea Răşinari;
 • Conductă de aducţiune apă în localitatea Cisnădie

Lucrări desfăşurate în perioada august 2013 – decembrie 2015 în calitate de subantreprenor.

Valoarea contractului este de: 5.7 milioane lei + TVA

Extinderea şi reabilitarea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare din localitatea Ocna Sibiului

Universal Business SA, în calitate de antreprenor unic, a întreprins lucrări în valoare de 16.9 mil. lei + TVA, dintre care enumerăm: 15 km reţea de canalizare, 14 km reţea de apă, 4 staţii de pompare cu separaţii de solide.

Valoarea contractului este de: 16.9 mil. lei + TVA

Modernizare străzi în Municipiul Sibiu: strada Măgheranului, strada Calea Guşteriţei, strada Macaralei şi strada Oţelarilor

Realizată pentru Primăria Municipiului Sibiu, această lucrare a fost realizată în parteneriat cu alţi doi asociaţi. Derulat în perioada august 2014 – decembrie 2015, contractul a presupus execuţia de lucrări de drumuri, lucrări de instalaţii electrice şi instalaţii de apă şi canalizare şi de conducte de evacuare.

Valoarea contractului este de: cca. 14.21 mil. lei + TVA

Realizarea ratei de conectare de 100% în Drăgăşani, judeţul Vâlcea

Acest proiect include cca. 14 km de reţea canalizare şi 11 staţii de pompare a apei uzate.

Valoarea contractului este de: 11 mil. lei + TVA

Construire reţea de alimentare cu apă potabilă şi canalizare menajeră Boian

Universal Business Sibiu execută acest proiect pentru Primăria comunei Bazna, având calitatea de unic antreprenor. Proiectul este împărţit în două contracte distincte, după cum urmează:

 • Lot nr. 1 – Lucrări de execuţie reţea de alimentare cu apă potabilă în localitatea Boian, comuna Bazna

Contractul include lucrări la reţeaua de apă pe o lungime de 21.4 km, execuţia unui rezervor de înmagazinare apă cu un volum de 100 m3 şi reabilitarea rezervorului Mediaş;

 • Lot nr. 2 – Lucrări de execuţie reţea de canalizare menajeră în localitatea Boian, comuna Bazna

Peste 12 km de conducte pentru canalizare şi 3 staţii de pompare a apei uzate.

Valoarea contractului este de: 7.7 mil. lei + TVA

Confecții metalice și prefabricate beton

Elementele metalice şi din beton realizate de compania noastră în atelierele proprii îndeplinesc cele mai exigente standarde de calitate impuse de clienţii noştri. De-a lungul anilor, am acumulat tot mai multă experienţă în proiectarea şi producţia de confecţii metalice şi non-metalice, printre care enumerăm:

 • Recipienţi
 • Structuri sudate (stâlpi, grinzi)
 • Hale metalice
 • Fitinguri din PE
 • Cămine din PE pentru apă şi canal
 • Tuburi din beton de diferite dimensiuni
 • Tuburi din beton cu radier, piese de trecere şi cunetă
 • Tuburi din beton cu hidroizolaţie şi trepte
 • Tuburi beton tronconice

Proiecte în derulare sau viitoare

În anul 2016, printre alte lucrări contractate, societatea noastră va începe execuţia a două proiecte majore derulate în judeţul Sibiu, rezumate mai jos:

Proiectare şi construire reţele de canalizare şi staţii de epurare în comuna Roşia (localităţile: Nou, Daia, Cornăţel şi Nucet, Caşolţ), judeţul Sibiu

Derulat în asociere cu alţi parteneri locali, acest proiect se află în stadiu de elaborare a proiectului tehnic, urmând să fie executaţi 31.7 km de reţea canalizare, 6.7 km reţea refulare, 17 staţii de pompare, respectiv, 3 staţii de epurare.

Conductă de aducţiune apă potabilă şi rezervor înmagazinare apă Sadu – Tocile

În calitate de antreprenor unic, Universal Business derulează acest proiect în beneficiul Primăriei Sadu, iar lucrările cuprind 2.8 km reţea de aducţiune apă, execuţia unei staţii de pompare a apei potabile şi a unui rezervor de înmagazinare a apei.