Evoluția companiei

Într-o piaţă a construcţiilor tot mai afectată de efectele crizei economice şi financiare în care multe companii cu tradiţie în domeniu au cunoscut regrese semnificative sau chiar falimentul, ne mândrim că am reuşit să avem un parcurs financiar cu o evoluţie bună în ultimii ani. Cifra noastră de afaceri, deşi nu s-a aflat întotdeauna pe un trend ascendent, din cauza investiţiilor majore în tehnică şi echipamente pe care managementul companiei le-a efectuat în această perioadă printr-o mişcare îndrăzneaţă dar fructuoasă, ne-a ajutat să ne bucurăm în continuare de încrederea şi respectul partenerilor şi furnizorilor noştri. După cum reiese şi din graficul de mai jos, după o perioadă de uşor declin, în anul 2015 compania noastră a avut o revenire spectaculoasă, înregistrând cea mai mare cifră de afaceri din întregul său istoric.