Fonduri U.E.

Politica managementului companiei de a se orienta spre inovaţii şi investiţii în dezvoltarea tehnologică, dorinţa de modernizare şi expansiune a capacităţii de producţie, dar şi necesitatea de a respecta termenele şi calitatea lucrărilor contractate tot mai numeroase, au condus Universal Business S.A. Sibiu la accesarea şi obţinerea de fonduri europene derulate în cadrul proiectului:
“CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII PRIN ACHIZIŢIE DE UTILAJE ŞI ECHIPAMENTE”
AXA PRIORITARĂ 1 – Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient;
DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE D1.1.- Investitii productive si pregatirea pentru competitia de piata in special a IMM-urilor;
OPERATIUNEA 1.1.1.a2) – Sprijin financiar cu valoare cuprinsă între 1.065.000 – 6.375.000 lei acordat pentru investiţii în intreprinderile mici şi mijlocii;
Astfel, au fost achiziţionate echipamente, mijloace de transport şi softuri performante care, adăugate la vastul parc de utilaje deja existent au transformat compania noastră într-una dintre cele mai competitive de pe piaţa sibiană. Vă prezentăm mai jos o parte din aceste echipamente: