Dotări tehnice

În ultimii ani, compania noastră a făcut investiţii majore în dezvoltarea unui parc de utilaje cât mai vast şi performant, atât din resurse financiare proprii, cât şi din accesarea fondurilor europene puse la dispoziţia întreprinderilor mici şi mijlocii. Au fost achiziţionate echipamente moderne şi performante, care reprezintă o garanţie în plus a calităţii proiectelor desfăşurate. Printre cele mai importante, enumerăm: